Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Technologie

Klíčová slova

hybrid, hybridní auto, elektrické auto, přátelský k životnímu prostředí, ochrana životního prostředí, emise oxidu uhličitého-, hybridní pohon, Auto, Znečištění ovzduší, udržitelný rozvoj, Skleníkový efekt, zážehový motor, Elektromotor, Globální oteplování, palivo, elektrický, výfukových dým, pohon, motor, Vývoj, technika, doprava

Související doplňky

Scénky

Hybridní pohon

 • benzínový motor
 • elektrický motor
 • zařízení na rozdělení hnací síly
 • generátor
 • kontrolní jednotka
 • autobaterie
 • hybridní auto

Princip fungování hybridního pohonu

 • benzínový motor
 • elektrický motor
 • zařízení na rozdělení hnací síly
 • generátor
 • kontrolní jednotka
 • autobaterie

Elektrický pohon

 • elektrický motor
 • autobaterie
 • střídavý AC/DC měnič
 • elektrický kábel
 • napájecí zdroj
 • elektromobil

Princip fungování elektrického pohonu

 • elektrický motor
 • autobaterie
 • střídavý AC/DC měnič
 • elektrický kábel

Animace

 • benzínový motor
 • elektrický motor
 • zařízení na rozdělení hnací síly
 • generátor
 • kontrolní jednotka
 • autobaterie
 • hybridní auto
 • elektrický motor
 • autobaterie
 • střídavý AC/DC měnič
 • elektrický kábel
 • napájecí zdroj
 • elektromobil

Hybridní hnací ústrojí

 • benzínový motor
 • elektrický motor
 • zařízení na rozdělení hnací síly
 • generátor
 • kontrolní jednotka

Hybridní akumulátorový modul

 • akumulátorový modul

Vyprávění

Díky technologickému vývoji se emise škodlivých látek v případě motorových vozidel značně snížila. Znečištění ovzduší ve městech lze dále snížit, pokud benzínové a naftové motory zčásti nebo úplně nahradí elektromotory. Řešení nabízejí hybridní a elektrické automobily.

Elektrické a hybridní automobily jsou v současnosti podstatně dražší než automobily s benzínovým nebo naftovým motorem, ale hromadná výroba pravděpodobně povede ke značnému snížení ceny.

V automobilech s elektrickým pohonem motor zásobuje elektřinou autobaterie, kterou lze nabíjet z elektrické sítě.

Při brzdění kinetická energie vozidla klesá: uvolněná energie se využívá k nabíjení baterie.

Hybridní automobily mají benzínový i elektrický motor.

Při startu a nízké rychlosti auto pohání elektromotor. Při zrychlování, kdy je potřeba větší vynaložení síly, kromě elektromotoru začne pracovat i benzínový motor. Během rychlé jízdy auto pohání benzínový motor, jehož spotřeba je v takovém případě nízká. Tehdy benzínový motor nabíjí i baterii elektromotoru. Při brzdění kinetická energie vozidla klesá: uvolněná energie se využívá k nabíjení baterie.

Související doplňky

Elektromobil

Tesla Model S je první elektromobil, který je vhodný i pro každodenní použití.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Konstrukce osobního automobilu

Tato animace prezentuje provoz osobního automobilu jako i jeho externí a interní konstrukci.

Rimac Concept One

První automobilový model chorvatské společnosti Rimac Automobili je nejrychlejším elektromobilem na světě.

Vývoj automobilů

Animace představuje vývoj automobilů od jejich vzniku až po současnost.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Dvoutaktní motor

Dvoutaktní motor je pístový spalovací motor pracující s dvoudobým pracovním oběhem.

Ford Model T

Oblíbený model amerického výrobce automobilů byl první sériově vyráběný automobil na světě.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Vznětový motor

Německý inženýr Rudolf Diesel patentoval vznětový motor v roce 1893.

Wankel motor

Wankelův motor je spalovací motor s vnitřním spalováním s rotujícím pístem.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Bezpečnostní vybavení kol

Dopravní předpisy se netýkají pouze provozu ale například i bezpečnostního vybavení jízdního kola.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Formule 1 (závodní auto)

Formule 1 je nejvyšší kategorií a nejoblíbenějším druhem automobilových závodů.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje diferenciál?

Diferenciál rozděluje hnací sílu mezi hnanými koly auta a umožňuje, aby se v zatáčce otáčely různou rychlostí.

Metro

Nejrychlejší kolejový prostředek městské hromadné dopravy.

Motocykl

Tato animace prezentuje konstrukci a fungování motocyklů.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

První maďarský automobil (1904)

Maďarský inženýr János Csonka sestavil svůj první automobil pro maďarské poštovní služby.

Silniční přeprava, sedlový tahač

Sedlové tahače hrají důležitou roli v silniční přepravě.

Vývoj kola

Kolo bylo zpočátku nazýváno hračkou, ale v průběhu tří století prošlo výraznou technickou změnou.

Autobus

Autobusy hrají důležitou roli ve veřejné dopravě.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Satelitní navigace (GPS)

Globální Polohový Systém se skládá z 24 družic, ale pouze 4 musí být viditelné pro polohování.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Added to your cart.