Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Dějepis

Klíčová slova

archeologie, Archeologické vykopávky, archeolog, záloha, vykopávka, hrobka, Rekonstrukce, kultura, Chrám, vrstva

Související doplňky

Osídlení z doby Arpádovců

Ve vesnicích byly dominantními stavbami zemnice v období Arpádovců.

Avaři (8. století)

Avaři založili v Karpatské kotlině pevnou říši v 6. a 7. století.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Jeskyně Altamira

Tato světoznámá vápencová jeskyně, která ukrývá obdivuhodné jeskynní malby, je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť paleolitického umění.

Jeskyně z období starší doby kamenné

První lidská obydlí v historii lidstva poskytují mnoho informací o způsobu života našich předků.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Oblékání starých Maďarů (10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Od doby kamenné do doby železné

Pomocí animace můžeme poznat evoluci starodávného nástroje sekera.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Rosettská deska

Pomocí Rosettské desky se podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.

Skytský zlatý bojovník (3. století př. Kr.)

Nositele brnění, kterého našli v kurhane Issyk v Kazachstánu, nazvali "Zlatým bojovníkem",

Srubový dům

Domy srubové konstrukce byly charakteristické v Maďarsku v období Arpádovců.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Atreova pokladnice (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k jménu mýtického krále.

Hrobka faraóna Tutanchamona (14. století před Kr.)

Odkrytí hrobky egyptského faraona je jeden z největších archeologických objevů 20. století.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Světoznámý památník v Anglii z doby bronzové ješte stále ukrývá před výzkumníky mnoho záhad.

Added to your cart.