Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Související doplňky

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli...

Bitva u Salamíny (480 př.Kr.)

Taktika řeckého loďstva a rychlost těchto lodí zajistily vítězství Řekům.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v...

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Zeď nářků

V tomto videu se seznámíte s jedním z nejsvětějších míst v Izraele a jeho dějinami.

Added to your cart.