MS-9329U

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Írás

Workbook

Mozaik Kiadó
MS-9329U - Edition 4, 2018 - 32 pages

Authors: Kriston-Bordi Zsuzsanna

A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.

HOME Digital version
Digital publication for home use
2.67 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
13.33 EUR
Added to your cart.