MS-3157

A Természetről Tizenéveseknek

Kidolgozott számítási feladatok érettségire készülőknek - Kémia

Közép- és emelt szint

Testbook

Mozaik Kiadó
MS-3157 - Edition 1, 2019 - 272 pages

Authors: Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Wajand Judit, Horváth Balázs

Curriculum: NAT 2012

A feladatgyűjtemény teljes körű felkészítést ad a közép- és az emelt szintű érettségire.

Ajánljuk a diákoknak:

  • tudásuk, tájékozottságuk önellenőrzéséhez, korrigálásához;
  • a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához;
  • a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához;
  • a versenyekre való felkészüléshez;
  • a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgához;

a tanároknak:

  • tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez;
  • témazáró dolgozatok összeállításához;
  • a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez;
  • a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra "hangszerelt" (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez;
  • az érettségire való felkészítéshez.
HOME Digital version
Digital publication for home use
11.04 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
55.19 EUR
Added to your cart.