MS-2606

A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Fizikai és kémiai alapismeretek

Textbook

Mozaik Kiadó
MS-2606 - Edition 15, 96 pages

Authors: Bonifert Domonkosné Dr.; Dr. Halász Tibor, Dr. Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné Dr.

Curriculum: NAT 2007

A hatodikos Természetismeret Fizikai és kémiai alapismeretek tankönyv fő célja az elemi szintű természettudományos ismeretek rendszerezése, valamint olyan - más tantárgyak számára is alapvető - fizikai és kémiai fogalmak megalapozása, mint például: energia, hő, kölcsönhatás, sűrűség, halmazállapot, részecske. Természetesen ezeknek a fogalmaknak egy része nagyon elvont, a feldolgozásnak igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz.

HOME Digital version
Digital publication for home use
4.22 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
21.11 EUR
Added to your cart.