MS-1411U

Környezetünk titkai

Környezetünk titkai 1.

Munkáltató feladatgyűjtemény első osztályosoknak

Testbook

Mozaik Kiadó
MS-1411U - Edition 6, 2018 - 80 pages

Authors: Árvainé Libor Ildikó, Horváth Andrásné, Szabados Anikó

  • Az első félév feladatait a még írni-olvasni nem tudó kisdiákok is könnyedén, jelentősebb tanítói segítség nélkül képesek megoldani.
  • Fejleszti a tanulók ismeretszerzési módszereit, mintákat ad a feladat- és problémamegoldáshoz, valamint kialakítja tanulási szokásaikat.
  • Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások, valamint a helyi hagyományok megismerésére ösztönzi a tanulókat.
HOME Digital version
Digital publication for home use
4.74 EUR
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
23.70 EUR
Added to your cart.