mozaMap

Електронни карти за интерактивни дъски

Интерактивните атласи MozaMap разширяват инструментариума на уроците по география и история. Елементите на различните карти са лесни за съставяне и промяна, което прави подготовката за урока по-проста и бърза.

Прочетете повече

Изтеглете и изпробвайте безплатно!
Софтуерът предоставя съдържанието на всички атласи достъпни за закупуване. Той предоставя и няколко свободно достъпни карти от всеки атлас.

Многоезични електронни атласи


Начален курс - Многоезичен електронен атлас по география

Интерактивни карти за 8–12 годишни ученици

MS-4093D - 41 карти2019
90.00 EUR
бр.:

Среден курс - Многоезичен електронен атлас по география

Интерактивни карти за 10–16 годишни ученици

MS-4095D - 126 карти


2019
130.00 EUR
бр.:

Горен курс - Многоезичен електронен атлас по география

Нашият най-пълен атлас с голям брой тематични карти

MS-4099D - 274 карти


2019
180.00 EUR
бр.:

Атласи на унгарски


Környezetünk atlasza 3-6. - електронен атлас

Атласът може да се използва в mozaMap и съдържа всички карти на печатния атлас.

MS-4103D - 67 карти

130.00 EUR
бр.:

Földrajzi atlasz 5-10. - електронен атлас

Атласът може да се използва в mozaMap и съдържа всички карти на печатния атлас.

MS-4105D - 197 карти

150.00 EUR
бр.:

Földrajzi atlasz középiskolásoknak - електронен атлас

Атласът може да се използва в mozaMap и съдържа всички карти на печатния атлас.

MS-4109D - 340 карти

180.00 EUR
бр.:

Történelmi atlasz 5-8. - електронен атлас

Атласът може да се използва в mozaMap и съдържа всички карти на печатния атлас.

MS-4115D - 128 карти

150.00 EUR
бр.:

Történelmi atlasz középiskolásoknak - електронен атлас

Атласът може да се използва в mozaMap и съдържа всички карти на печатния атлас.

MS-4116D - 349 карти

180.00 EUR
бр.:

Ключови функции на mozaMap

 • Навигация на картата (увеличение, влачене)
 • Активиране и деактивиране на слоеве, създаване на комбинирани карти
 • Създаване на записани изгледи
 • Опции за търсене
 • Вграден инструмент за чертане
 • Презентационни възможности
 • Съдържание, създадено от потребители
 • Анимации за илюстриране на исторически събития
 • Упражнения и въпроси
 • Интеграция с mozaBook
 • Възможности за персонализиране
mozaMap може да се инсталира на Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10 операционни системи.
Added to your cart.