Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Голяма панда

Да се запознаем с тази мечка, станала емблема на движението за защита на животните.

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Провеждане на електрични импулси през сърцето

Сърцето генерира електрични импулси, необходими за работата му. Графиката, показваща...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Закони на Кеплер

Трите важни закона, които описват движението на планетите, са формулирани от Йохан Кеплер.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Added to your cart.