Как работи парната ютия

Анимацията запознава с устройството и начина на работа на...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското...

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на...

Историята на телевизора

Телевизията, изобретена в началото на 20. век, става основна форми...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се...

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types...

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of...

How does it work? - Loudspeaker

In loudspeakers sound waves are generated by electromagnetic...

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT...

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing...

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for...

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair...

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines....

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of...

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record...

Added to your cart.