Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в...

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Added to your cart.