Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето...

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до...

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене....

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно...

Геометрични еднаквости – осева симетрия

Анимацията онагледява осевата симетрия в равнина и в пространството.

Геометрични еднаквости – транслация (преместване)

Анимацията онагледява преместването в равнина и в пространството.

Геометрични еднаквости – ротация

Анимацията представя нагледно една от геометричните еднаквости –...

Формули за съкратено умножение

Анимацията показва по разбираем начин съдържанието на формулите за...

Задача с тежести

Интересна логическа задача: сред голям брой еднакви тежести да се...

Куб (упражнения)

С помощта на върховете на куб можем еднозначно да определим...

Триизмерен танграм

Това е триизмерна версия на известната китайска логическа игра.

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен...

Колко е часът?

Игра с използването на аналогов и електронен часовник.

Три равнини на колко части могат да разделят пространството?

Три равнини могат да разделят пространството по няколко начина. Да...

Обем на тетраедър

За да определим обема на тетраедър, използваме изчисленията за...

Зарове

Обикновените зарове за игра могат да се използват за решаване на...

Съотношение на обемите на подобни геометрични тела

Тази 3D-анимация илюстрира съотношението между уголемяването на...

Кръстовище

Забавна анимация за пространствено ориентиране.

Сфера

Съвкупността от всички точки в триизмерното пространство, които са...

Цилиндри

В анимацията са представени различните типове цилиндри. Дадена е...

Added to your cart.