Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен...

Added to your cart.