Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати...

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия...

Airbus (Еърбъс) A380 (2005 г.)

Двуетажният пътнически самолет може да превозва повече от 500 пътници.

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс,...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното...

Added to your cart.