Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и...

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на...

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост...

Airbus (Еърбъс) A380 (2005 г.)

Двуетажният пътнически самолет може да превозва повече от 500 пътници.

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Тунелът под Ламанша

Тунелът под Ламанша е дълъг 50,5 км и свързва Великобринатия и...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс,...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Added to your cart.