Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали,...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на...

Палеолитна пещера

Първите жилища в човешката история ни дават много информация за...

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли,...

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато...

Устройство и чувствителност на кожата

Кожата е мека външна покривка на тялото, изградена от три слоя:...

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен...

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове...

Устройство на тънкото черво

Най-дългата част от храносмилателната система, където се случва...

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан,...

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият...

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък,...

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и...

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят...

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и...

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и...

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази...

Орган на равновесието

Позицията на главата и движенията й се възприемат от вътрешното ухо.

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Added to your cart.