Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Кетцалкоатълът е гигантски птерозавър.

Кетцалкоатълът е живял през периода горна Креда и е най-голямото...

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните,...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем...

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Added to your cart.