Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне,...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при...

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните,...

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.