Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Added to your cart.