Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Битката при Лепанто (1571 г.)

Османската флота е разбита от флотата на Свещената лига.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Облекло (Западна Европа, 19. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Облеклото в Западна Европа през XVII век

Облеклото разказва много за културата и жизненото равнище на населението от дадена епоха...

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Калвинисткият колеж в гр. Дебрецен, Унгария (18. в.)

Едно от най-старите учебни заведения в Унгария, където са учили редица известни унгарци.

Облекло (Западна Европа, 16. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Облекло (Западна Европа, 18. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Австрийски пехотинец от епохата на Хабсбургите

Пехотата на Хабсбургската империя взела участие в множество битки.

Триумфалната арка (Париж, 1836 г.)

Строежът на Триумфалната арка завършил едва през 1836 г., след разгрома на Наполеон Бонапарт.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed...

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the...

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as...

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history,...

Added to your cart.