Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от отворената форма на...

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в природата.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Амилозата е една от основните съставки на нишестето.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му название е финиламин.

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Алдехид, който е важна суровина и междинен продукт в промишлеността.

Added to your cart.