Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Географски забележителности - Физическа география

Физическата география ни запознава с безброй интересни неща.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Added to your cart.