Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Закони на Кеплер

Трите важни закона, които описват движението на планетите, са формулирани от Йохан Кеплер.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката, формулирани от сър Исак Нютон,...

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Прозрачност

Анимацията дава обяснение на понятията за прозрачност и непрозрачност, на принципа на...

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили нашата представа за вселената.

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова награда в две различни...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и възможните следи от живот.

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда години от постепенно свиващ...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Added to your cart.