Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Голяма панда

Да се запознаем с тази мечка, станала емблема на движението за защита на животните.

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358–299 милиони години), са живели...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Added to your cart.