Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

В допълнение към изобразяването на пространствени фигури и повърхности Euler3D софтуера позволява редактиране на тези обекти с висока степен на математически контрол. (Филтриране на самопресичанията, проверка на повърхнини, разрез на вдлъбнати полигони на триъгълници)

Купуване Изтеглете и изпробвайте безплатно!

Пространствена координатна система

Най-голямата част от данни на програмата е проектът. Фигурите в проекта се определят от техните върхове, ръбове и страни. Върховете са определени от техните координати (X, Y, Z), ръбовете, като изберете началните и крайните им върхове, страните с назначаване на техните определящи върхове. В допълнение към използването на числовите координатни стойности, потребителят може да използва константи, предварително добавени в проекта (определени чрез буквите от английската азбука).

Персонализация

За облекчение при прегледа на даден обект, различни прозрачни слоеве могат да бъдат прикрепени към върховете, ръбовете и страните на обекта. Тези слоеве могат да бъдат включвани и изключвани. В допълнение към номерацията по подразбиране, върховете, ръбовете и отсечките могат да бъдат маркирани с тагове, и тези етикети, да бъдат включвани и изключвани, за да се постигне най-добра нагледност. Програмата използва перспектива и аксонометрична(ортогонална) проекция за показване на обектите. Два светлинни източника са на разположение за реалистичен вид. Те могат да бъдат фиксирани към дадена точка или да се настроят да следват движението на камерата.

Пространствени трансформации

Относително отражение на равнина, транслация, завъртане около оста или по продължението на оста, може да се извършва последователно, като продукт на няколко трансформации. Чрез настройка на параметрите могат да бъдат постигнати, сложни трансформации, като въртене около избран ръб или отражение спрямо страна.

Използването на трансформациите позволява по-бързотo изграждане на многостени, тъй като координатите на върховете не трябва да се задават индивидуално. Чрез отразяване, транслация или завъртане на първите определени върхове, софтуерът автоматично изчислява координатите на другите върхове.

Вградени приложения

Euler3D дава възможност за построение на тела: конуси или сфери. Формите, може да се генерират чрез прилагане на поляритет на сферата. Анимациите дават възможност да се демонстрират сложни пространствени връзки (напр. приспадането на обема на тетраедър) на разбираем начин. Едно от най-големите предимства на програмата е нейната съвместимост с други математически програми (Maple, Mathematica). Изградените фигури могат да бъдат експортирани в няколко формата - няколко файлови типа и дават възможност за четене на данни.

Added to your cart.