Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Опасни ли са лишеите за дърветата?

Опасни ли са лишеите за дърветата?

Лишеите са интересни живи организми, с тях ще се запознаем в този урок.

Биология и здравно образование

Автор: Márton Gábor

Коректор: Horváthné Kunstár Andrea

Ключови думи

лишей, лишеи, селище, зелени водорасли, синьо-зелени водорасли, торбести гъби, симбиоза, хифа, клетка на водорасло, индикаторни видове, замърсяването на околната среда, скала на лишеите, Замърсяване на въздуха, лишейна киселина, лишейна пустиня, водорасли, почва, Микроскоп, дървесна кора, биология, природа, опазване на околната среда, екология, флора и фауна, Природни науки

Свързани ресурси

Свързани ресурси

Познавате ли различните лица на гората?

Ще се запознаете с разположението и живота в широколистните гори.

Еднакви ли са горите?

Урокът показва видовете гори и тяхното вертикално подреждане.

Указания за ползване

В упътването се дават указания за ползването на иконките в дигиталните уроци и за...

Какво ще стане с нас?

Да намерим решение на глобалните проблеми на околната среда!

Added to your cart.