Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Замърсяване на природните води

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва съзнателно да я опазваме от замърсяване.

02:11

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на водата, замърсяването на околната среда, замърсяване, замърсител, водната повърхност, морска вода, река, повърхностни води, подпочвени води, екологични щети, екологични проблеми, самопречистване, химически, отпадъци, опасни отпадъци, образуването на отпадъци, еутрофикация, отрова, защита на водите, селище, околна среда, опазване на околната среда, селското стопанство, промишленост, общество, природа, география

Added to your cart.