Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Трофични нива

Трофични нива

Живите същества, в зависимост от ролята им в хранителната верига, се подреждат в трофични нива. Филмът представя точно тези трофични нива.

02:37

Биология и здравно образование

Ключови думи

táplálkozási szint, хранителна верига, производител, сапрофит, потребител, хранене, тревопасен, всеяден, хищник, топ хищник, autotróf, хетеротрофична, фотосинтеза, животно, гъба, Бактерия, растение, екология, биология

Added to your cart.