Седиментни скали

Знехте ли, че 75% от повърхността на нашата планета е покрита със седиментни скали?

Свързани ресурси

Варовик

Варовикът е седиментна скала с високо съдържание на калциев карбонат.

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на огъване на...

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Планински климатични зони

Решаваш фактор за тези климатични зони е височината над морското...

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai...

Почвата

Почвата е горният рохкав, плодороден слой на земята.

Added to your cart.