Оазис

В убийствената прегръдка на пустинята животът може да процъфти само в близост до голям извор. Тук растенията се развиват добре, животните имат какво да пият, караваните могат да си отдъхнат, а хората могат да организират свой начин на живот.

Свързани ресурси

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Снежна линия

Над определена височина снегът не се топи дори и през лятото.

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Ерозирали планини

Останки от планински системи от Херцинския (Вариския) и...

Континентален дрифт

В миналото множество геолози са се опитвали да обяснят защо...

Added to your cart.