Минна промишленост: непредвидените последици

Минната промишленост е важен сектор от икономиката, но тя може да причини необратими щети в околната среда.

Свързани ресурси

Кръговрат на водата

Водите на Земята са в непрекъснато движение и преминават през...

Управление на отпадъците

Замисляли ли сте се някога къде отиват отпадъците, които хвърляте...

Глобално затопляне

Атмосферата и климатът на земята преминават през значителни...

Какво се крие зад електрическата крушка и контакта?

Замисляли ли сте се някога откъде едва енергията, която захранва...

Опасности при производството на алуминий

Използването на боксит като основна суровина при производство на...

Селективно събиране на отпадъци

Разделното събиране на отпадъците е най-ефективният начин да се...

Глобални екопроблеми

Прекомерното експлоатиране на природните ресурси води до трудни за...

Енергията на вятъра

Вятърът е един от най-важните източници на възобновяема енергия на...

Added to your cart.