Lódarázs

A legnagyobb európai darázsfaj, mely feltételezhetően vegyi kommunikációt használ a kolóniák felépítéséhez és irányításához.

Свързани ресурси

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила...

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките...

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Отровни ли са отровните жаби?

Урокът ни запознава със строежа и начина на живот на земноводните.

Зеленоглава патица

Най-разпространеният вид патица в Карпатския басейн, родоначалник...

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са...

Added to your cart.