Измерване на височината на кула

Измерване на височината на стара водна кула с помощта на ролетка и много слънчева светлина.

Свързани ресурси

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която...

Огледално отражение на линеарна отсечка

В дадена равнина имаме огледална ос t и отсечка AB. Да начертаем...

Копиране на ъгъл

Видеоклипът показва копирането на даден ъгъл алфа по правата f с...

Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето...

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за...

Кръстовище

Забавна анимация за пространствено ориентиране.

Построяване на перпендикуляр към дадена права през точка Р

Дадени са права е и точка Р, която не е разположена на правата. Да...

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на...

Added to your cart.