Григориански календар

Въведен в употреба преди 500 години като корекция на Юлианския календар. Днес Григорианският календар е най-използваният на земята.

Свързани ресурси

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása,...

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Огън в кълбото: вътрешен строеж на Земята

Вътрешната структура на Земята, пластовете на земната кора и...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Спътници в ежедневието: минералите

Урокът ни развежда в света на минералите.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди...

Луна

Какви тайни крие Луната? Кои са първите хора, стъпили на Луната?...

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в...

Added to your cart.