Григориански календар

Въведен в употреба преди 500 години като корекция на Юлианския календар. Днес Григорианският календар е най-използваният на земята.

Свързани ресурси

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Живи вкаменелости

Урокът ни запознава с животни, останали от древни времена.

Пустиня

Една трета от сухоземната повърхност на земята е покрита с...

Изчезване на езерата

От геоложка гледна точка езерата имат кратък живот.

Оазис

В убийствената прегръдка на пустинята животът може да процъфти...

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Added to your cart.