Григориански календар

Въведен в употреба преди 500 години като корекция на Юлианския календар. Днес Григорианският календар е най-използваният на земята.

Свързани ресурси

Атмосфера

Атмосферата обгражда нашата планета от всички страни. Обикновено я...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Пътят на боксита

Бокситът е основната суровина за производство на алуминий. В...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

Added to your cart.