Айлант

Това растение, което произхожда от Китай, в днешно време се е превърнало в инвазивен вид.

Свързани ресурси

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Семейство Борови

Формират 30% от световните гори. Срещат се навсякъде по света, но...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и...

Обикновено глухарче

Любимото занимание на децата през март е да плетат венчета от...

Кокиче

Появата на кокичето предвещава пристигането на пролетта. В много...

Движат ли се растенията?

И растенията се движат. Те нямат мускули и въпреки това могат да...

Added to your cart.