Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере общия жизнен цикъл на растенията.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Мъх, папрат, жизнен цикъл, мъхове, мъжка папрат, коренна като структура, стволови като структура, листо като структура, спора, спорангий, четина, зряла мъх растителна, коренище, листо, мъх възглавница, хаплоидния, поколение гаметофита, гамета, торене, смекчен израз, с форма на сърце prothallium, мъжки репродуктивни органи, женски репродуктивни органи, диплоиден, thalloid растения, зигота, растителни тъкани, хемотаксис, растение, биология

Свързани ресурси

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Животни и растения през перм

Животът през последния период на палеозойската ера.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Added to your cart.