Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере общия жизнен цикъл на растенията.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Мъх, папрат, жизнен цикъл, мъжка папрат, коренна като структура, стволови като структура, листо като структура, спора, спорангий, четина, зряла мъх растителна, коренище, листо, мъх възглавница, хаплоидния, поколение гаметофита, гамета, торене, смекчен израз, с форма на сърце prothallium, мъжки репродуктивни органи, женски репродуктивни органи, диплоиден, thalloid растения, зигота, растителни тъкани, хемотаксис, растение, биология

Свързани ресурси

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Added to your cart.