Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Земя

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е с твърда скална обвивка.

География и икономика

Ключови думи

Земя, планета, скалиста планета, Луна, Слънчева система, Слънце, ос на въртене, геоид, въртене, орбита, кръвоносна система, геосферата, кора, литосфера, мантия, сърцевина, атмосфера, биосфера, Северен полярен кръг, Тропик на Рака, Екватор, Тропик на Козирога, Южен полярен кръг, сезон, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • За колко време Луната извършва пълна обиколка около Земята?
 • Вярно ли е твърдението?\nЗемята е най-голямата по диаметър сред планетите с твърдо тяло.
 • Вярно ли е твърдението?\nЗемята е най-голямата по маса сред планетите с твърдо тяло.
 • Вярно ли е твърдението?\nЗемята е най-малката по плътност сред планетите с твърдо тяло.
 • Вярно ли е твърдението?\nЗемята се е образувала преди 2 милиарда години.
 • Вярно ли е твърдението?\nПланетите с твърдо тяло излъчват собствена светлина.
 • Вярно ли е твърдението?\nПланетите от земната група имат твърда повърхност.
 • Вярно ли е твърдението?\nПланетите с твърдо тяло имат малка плътност.
 • Вярно ли е твърдението?\nОста на въртене на Земята е перпендикулярна на орбиталната ѝ плоскост.
 • Вярно ли е твърдението?\nКонтиненталната и океанската кора имат различна дебелина.
 • Вярно ли е твърдението?\nПрез годината ъгълът на падане на слънчевите лъчи на едно и също място се променя.
 • Вярно ли е твърдението?\nБез парниковия ефект температурата на повърхността на Земята би била минус 15°С.
 • Вярно ли е твърдението?\nСушата съставлява 70% от повърхността на Земята.
 • Вярно ли е твърдението?\nОт Земята винаги се вижда една и съща страна на Луната.
 • Вярно ли е твърдението?\nРазстоянието между Земята и Луната е винаги постоянно.
 • Какво е средното разстояние от Луната до Земята?
 • Кои са основните две съставки на земната атмосфера?
 • Каква част от земната повърхност е суша?
 • Имат ли Земята и Луната общ център на тежестта?
 • Кога за пръв път човек стъпи на Луната?
 • Коя поред от Слънцето е планетата Земя?
 • Коя по големина планета е Земята в Слънчевата система?
 • Преди колко милиарда години се е образувала Земята?
 • За колко време Земята извършва пълна обиколка около Слънцето?
 • Каква е средната дебелина на земната кора?
 • Кое предизвиква приливите на Земята?
 • Сред планетите с твърдо тяло в Слънчевата система на кое място е Земята според диаметъра си?
 • Сред планетите с твърдо тяло в Слънчевата система на кое място е Земята според масата си?
 • Сред планетите с твърдо тяло в Слънчевата система на кое място е Земята според плътността си?

Сцени

Слънчева система

Земята е третата планета от Слънцето и пета по размер сред планетите от Слънчевата система. Земята е най-голямата по диаметър, маса и плътност сред планетите с твърдо тяло. Тя е единствената известна на човека планета във Вселената, на която съществува живот. Според съвременните знания Земята е възникнала преди 4,57 милиарда години и един милиард години по-късно на нея се е зародил живот.

Определения:

Планета с твърдо тяло (планета от земен тип): Небесно тяло, което не излъчва своя собствена светлина и обикаля близо до Слънцето, поради което има относително висока температура. С неголеми размери и маса е, но с висока плътност. Сред съставящите планетата вещества най-важни са тежките елементи. Притежава твърда повърхност и тънък атмосферен слой.

Земя

 • ос на въртене на Земята
 • перпендикуляр към орбиталната плоскост на Земята
 • плоскост на въртене на Земята
 • орбита на Земята около Слънцето
 • С
 • Северна полярна окръжност
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южна полярна окръжност
 • Ю
 • 23,5°

Данни:

диаметър: 12 756 км

маса: 5,974 × 10²⁴ кг

средна плътност: 5,52 г/cм³

повърхностна гравитация: 1 г (ускорение 9,81 м/с²)

повърхностна температура: между –70° и +56°С, средно 15°С

брой спътници: 1

време на завъртане около оста си: 23 часа и 56 минути (спрямо звездите)

ъгъл на наклона на оста: 23,5°

средно разстояние до Слънцето: 149 600 000 км

период на обикаляне около Слънцето: 365,25 дни

Луна

 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор

Луна:

средно разстояние до Земята:
384 400 км

диаметър: 3475 км

маса: 7,348 × 10²² кг

средна плътност: 3,34 г/cм³

повърхностна гравитация: 0,165 г (1/6 г)

Лунна орбита

 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор
 • Земя
 • Луна
 • орбита на Луната
 • период на завъртане около Земята: 27,3 дни
 • апогей: 405 696 км
 • перигей: 363 104 км

Разрез на Земята

 • атмосфера - Външната обвивка на Земята е газова смес, която херметически обгръща останалите земни обвивки.
 • биосфера - Жизненото пространство за живите организми включва: литосферата, хидросферата, почвата и долните слоеве на атмосферата.
 • кора - Най-отвън се намира твърдата обвивка на Земята, която е с най-малка маса и е изградена от скали. Дебелината ѝ е от 5 – 8 до 80 км. Океанската кора и континенталната кора се различават по състав и дебелина.
 • горна мантия - Земната мантия е вътрешна обвивка на Земята с дебелина около 2900 км и се намира между земната кора и ядрото на планетата. Външната ѝ горна част е твърда, а под нея има гореща полутечна магма (астеносфера). Долната ѝ част също е твърда.
 • долна мантия - Земната мантия е вътрешна обвивка на Земята с дебелина около 2900 км и се намира между земната кора и ядрото на планетата. Външната ѝ горна част е твърда, а под нея има гореща полутечна магма (астеносфера). Долната ѝ част също е твърда.
 • външно ядро - Земното ядро е най-вътрешната част на земното кълбо и е с диаметър около 7000 км. То е с голяма плътност и се състои главно от желязо и никел. Разграничават се две части: разтопено външно ядро и твърдо вътрешно ядро.
 • вътрешно ядро - Земното ядро е най-вътрешната част на земното кълбо и е с диаметър около 7000 км. То е с голяма плътност и се състои главно от желязо и никел. Разграничават се две части: разтопено външно ядро и твърдо вътрешно ядро.

Разрез на Луната

 • кора - Дебелината откъм Земята е 19 км, а на обратната страна - 50-60 км. Лунните морета са от базалт, а повърхността им е покрита с реголит, образуващ се от сблъсъка на метеорити с повърхността.
 • мантия - Има две части: външна твърда и частично разтопена вътрешна. Дебелината на мантията е 1200 км и се състои основно от кислород, силикати, магнезий, желязо, калций и алуминий.
 • ядро - Диаметърът е 450-500 км. Външното ядро е с диаметър 300-350 км и се състои от разтопени скали; вътрешното ядро е с диаметър 150-160 км и съдържа желязо и сяра.

Орбита на Земята около Слънцето

 • Земя
 • Слънце
 • орбита на Земята
 • орбитален период: 365,25 дни
 • средно разстояние до Слънцето: 149 600 000 км

Анимация

 • Слънце
 • Меркурий
 • Венера
 • Земя
 • Марс
 • Юпитер
 • Сатурн
 • Уран
 • Нептун
 • ос на въртене на Земята
 • перпендикуляр към орбиталната плоскост на Земята
 • плоскост на въртене на Земята
 • орбита на Земята около Слънцето
 • С
 • Ю
 • 23,5°
 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор
 • Земя
 • орбита на Луната
 • период на завъртане около Земята: 27,3 дни
 • апогей: 405 696 км
 • перигей: 363 104 км
 • атмосфера - Външната обвивка на Земята е газова смес, която херметически обгръща останалите земни обвивки.
 • биосфера - Жизненото пространство за живите организми включва: литосферата, хидросферата, почвата и долните слоеве на атмосферата.
 • кора - Най-отвън се намира твърдата обвивка на Земята, която е с най-малка маса и е изградена от скали. Дебелината ѝ е от 5 – 8 до 80 км. Океанската кора и континенталната кора се различават по състав и дебелина.
 • горна мантия - Земната мантия е вътрешна обвивка на Земята с дебелина около 2900 км и се намира между земната кора и ядрото на планетата. Външната ѝ горна част е твърда, а под нея има гореща полутечна магма (астеносфера). Долната ѝ част също е твърда.
 • долна мантия - Земната мантия е вътрешна обвивка на Земята с дебелина около 2900 км и се намира между земната кора и ядрото на планетата. Външната ѝ горна част е твърда, а под нея има гореща полутечна магма (астеносфера). Долната ѝ част също е твърда.
 • външно ядро - Земното ядро е най-вътрешната част на земното кълбо и е с диаметър около 7000 км. То е с голяма плътност и се състои главно от желязо и никел. Разграничават се две части: разтопено външно ядро и твърдо вътрешно ядро.
 • вътрешно ядро - Земното ядро е най-вътрешната част на земното кълбо и е с диаметър около 7000 км. То е с голяма плътност и се състои главно от желязо и никел. Разграничават се две части: разтопено външно ядро и твърдо вътрешно ядро.
 • кора - Дебелината откъм Земята е 19 км, а на обратната страна - 50-60 км. Лунните морета са от базалт, а повърхността им е покрита с реголит, образуващ се от сблъсъка на метеорити с повърхността.
 • мантия - Има две части: външна твърда и частично разтопена вътрешна. Дебелината на мантията е 1200 км и се състои основно от кислород, силикати, магнезий, желязо, калций и алуминий.
 • ядро - Диаметърът е 450-500 км. Външното ядро е с диаметър 300-350 км и се състои от разтопени скали; вътрешното ядро е с диаметър 150-160 км и съдържа желязо и сяра.
 • Земя
 • Слънце
 • орбита на Земята
 • орбитален период: 365,25 дни
 • средно разстояние до Слънцето: 149 600 000 км

Дикторски текст

Земята е третата планета от Слънцето и пета по размер сред планетите от Слънчевата система. Земята е най-голямата по диаметър, маса и плътност сред планетите с твърдо тяло. Тя е единствената известна на човека планета във Вселената, на която съществува живот. Според съвременните знания Земята е възникнала преди 4,57 милиарда години и един милиард години по-късно на нея се е зародил живот.

За една обиколка около Слънцето Земята се завърта 365,25 пъти около оста си. Това представлява една година. Орбиталната скорост на Земята е 30 км/сек.

Ъгълът на наклона на земната ос спрямо перпендикуляра към орбиталната плоскост е 23,5°. В резултат на това през годината в една и съща точка ъгълът на слънчевите лъчи се променя, което предизвиква смяната на сезоните. За 24 часа планетата извършва спрямо Слънцето един пълен оборот около оста си. Възникващата като следствие от това центробежна сила предизвиква известно сплескване на земното кълбо.

Лунатаединственият спътник на Земята, е възникнала преди около 4,53 милиарда години. Лунното притегляне предизвиква морски приливи и отливи, които задържат под почти постоянен ъгъл оста на въртене и слабо забавят въртенето на планетата (продължителността на деня за 100 години нараства с 0,002 секунди).

Атмосферата на Земята се състои основно от азот (78%) и кислород (21%). От другите ѝ компоненти най-важни са водните пари, аргонът и въглеродният диоксид. На повърхността на Земята средното налягане е 101 325 Ра (или 1013 милибара). Това налягане се нарича „една атмосфера“. Атмосферата ни защитава от ултравиолетовото излъчване и от многобройните метеорити. Магнитното поле на Земята защитава живите организми от космичната радиация.

Поради парниковия ефект средната температура на земната повърхност е около 15°С (без него би била минус 15°С).

Повърхността на Земята е осеяна с разнообразни релефни форми. Около 71% от нея са заети от вода, а останалите 29% се падат на сушата. Подводната част на земната кора е също така разнообразна, както и тази на сушата: редуват се планини, котловини, проломи и долини. Повърхността на планетата ни непрекъснато се променя от вулканичната активност, от движенията на тектонските плочи и от ерозията.

Луната е възникнала скоро след образуването на планетите в резултат от сблъсъка на ранната Земя и друга планета, сходна по размери с Марс. При сблъсъка е изхвърлено голямо количество вещества от мантията и от повърхността на Земята. От тези вещества се формирал диск, който започнал да се върти около младата Земя. Веществото на диска постепенно се превърнало в небесно тяло: така възникнала Луната. По това време тя се намирала около 20 пъти по-близо до Земята, отколкото е днес. Диаметърът на Луната е повече от една четвърт от диаметъра на Земята, което е уникално голям размер за планета от вътрешната Слънчева система. Спрямо планетата, от която е възникнала, Луната е най-големият спътник в системата.

Обикаляйки около Слънцето, Земята и Луната се въртят и около общия си център на тежестта, който се намира под повърхността на Земята. Луната извършва така нареченото синхронно въртене, при което времето на въртене около оста съвпада с времето на въртене около центъра на тежестта. По тази причина от Земята се вижда само едната страна на Луната. Времето на въртене около Земята е 27,32 дни, а периодът на смяна на фазите (от пълнолуние до пълнолуние) е 29,53 дни.

Влиянието на Луната е от огромно значение. Ако не е Луната, много неща биха били различни. Луната оказва значително въздействие на еволюцията на живота. Приливите и отливите предизвикат преместването на живите организми от водата към сушата, освен това спътникът стабилизира наклона на земната ос, благодарение на което климатът придобива сравнително постоянен характер.

Най-голямото значение на приливите и отливите е забавянето на въртенето на Земята около оста ѝ, тоест бавното увеличение на продължителността на деня. Преди 400 милиона години една година е имала 400 дни, тъй като един ден е бил равен на 21,8 часа. Приливната изпъкналост на Земята оказва обратно въздействие върху Луната, затова тя бавно се отдалечава от Земята. Орбитата ѝ се удължава с 4 см годишно.

В рамките на програма „Аполо“ на 21 юли 1969 г. Нийл Армстронг и Едуин Олдрин са първите хора, спуснали се на лунната повърхност. Само за 6 полета 12 американски мъже стъпват на Луната, последният от тях – през декември 1972 г. Заради високите разходи оттогава лунните експедиции са прекратени. Днес голям брой космически сонди изследват повърхността на Луната. В дълбините на кратерите, намиращи се на полюсите и неогрявани от Слънцето, е открит лед, образуван от вода.

Свързани ресурси

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда години от постепенно свиващ...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и външни газови планети гиганти.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Нашите астрономически съседи

Близки планети, звезди и галактики

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Глобус

Земното кълбо в различни триизмерни изгледи.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Закони на Кеплер

Трите важни закона, които описват движението на планетите, са формулирани от Йохан Кеплер.

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и броят на звездите в...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve....

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Мисията на Касини-Хюйгенс (1997-2017)

В продължение на близо 20 години космическата станция „Касини“ изследва планетата Сатурн...

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass...

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Мисия "Нови хоризонти"

"Нови хоризонти" е космическа сонда, изстреляна през 2006 г., която изследва Плутон и...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и възможните следи от живот.

Мисия Дон (Зора)

Изследванията на Веста и Церера ни дават информация за ранния период на Слънчевата...

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на "Аполо-11" Нийл Армстронг.

Added to your cart.