Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Зарове

Зарове

Обикновените зарове за игра могат да се използват за решаване на задачи, свързани със статистиката и теорията на вероятносттите.

Математика

Ключови думи

Зарче, вероятност, математика, експериментирайте с вероятност

Свързани ресурси

Сцени

Зарове

Много настолни игри включват хвърлянето на зарове като начин да се реши кой пръв да започне играта или кой да направи следващия ход.

В тези игри шансът играе важна роля. В математиката заровете често се използват като генератор на случайни числа, тъй като когато се хвърлят с една и съща сила вероятността да се падне всяка една от стойностите върху зара е еднаква.

В тази анимация може да хвърляте 1, 2 или 3 зара с еднакъв или различен цвят и да анализирате получените резултати.

Един зар

Един обикновен зар се хвърля 10 пъти. Резултатът от всяко хвърляне се записва в таблица. Таблицата съдържа и статистика колко пъти се е паднала всяка стойност върху зара.

Два зара с еднакъв цвят

Два обикновени зара с еднакъв цвят се хвърлят 10 пъти. Тъй като те са с еднакъв цвят, няма да правим разлика между тях. Резултатът от всяко хвърляне се записва в таблица. Таблицата съдържа и статистика колко пъти се е паднала всяка стойност върху всеки от двата зара.

Два зара с различен цвят

Два обикновени зара с различен цвят се хвърлят 10 пъти. Резултатът от всяко хвърляне се записва в таблица. Таблицата съдържа и статистика колко пъти се е паднала всяка стойност върху всеки от двата зара.

Три зара с еднакъв цвят

Три обикновени зара с еднакъв цвят се хвърлят 10 пъти. Тъй като те са с еднакъв цвят, няма да правим разлика между тях. Резултатът от всяко хвърляне се записва в таблица. Таблицата съдържа и статистика колко пъти се е паднала всяка стойност върху всеки от трите зара.

Три зара с различен цвят

Три обикновени зара с различен цвят се хвърлят 10 пъти. Резултатът от всяко хвърляне се запидва в таблица. Таблицата съдържа и статистика колко пъти се е паднала всяка стойност върху всеки от трите зара.

Свързани ресурси

Куб

Представянето на елементите на куба, който принадлежи към Платоновите тела, (връх, ръб,...

Правоъгълен паралелепипед

Правоъгълният паралелепипед е тяло с шест правоъгълни стени.

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с помощта на предмети от...

Оцветяване на куб

Оцветяване на върховете, ръбовете и лицата на даден куб според критериите, определени в...

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на правоъгълен паралелепипед и...

Развивка на куб – задачи

Ако разполагаме с развивка от шест еднакви квадрата, невинаги е възможно да построим куб.

Разрез на куб

Чрез разрязване на куб на различни тела можем да изучим свойствата на получените тела.

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която затвърдява и задълбочава...

Пъзел с кубове

Построяването на куб, показан в различни изгледи, от дадените цветни кубчета, подпомага...

Куб (упражнения)

С помощта на върховете на куб можем еднозначно да определим ръбовете, диагоналите и...

Added to your cart.