Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското стопанство, индустрията и градовете.

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на въздуха, смог, изменението на климата, Замърсяване на околната среда, замърсяването на околната среда, замърсяване, опазване на околната среда, парников ефект, глобално затопляне, светлинно замърсяване, топлинно замърсяване, шумовото замърсяване, на емисиите на газ, кисела, селското стопанство, промишленост, транспорт, селище, въздух, Дъжд, серен двуокис, сажди, въглероден двуокис, Растениевъдство, животновъдството, география, околна среда, природа, общество

Свързани ресурси

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Added to your cart.