Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на водата, замърсяването на околната среда, опазване на околната среда, канализация, киселинен дъжд, устойчиво развитие, човешката дейност, пречистване на отпадъчни води, пестицид, изменението на климата, обезлесяването, Морската търговия, морски транспорт, радиоактивна радиация, изкуствена тор, промишленост, селище, селското стопанство, водния транспорт, химически, вода, нефт, география, отпадъци, Развитие, общество, vízfelhasználás, езера, морета, река, вредни вещества, производство, околна среда, природа

Свързани ресурси

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Added to your cart.