Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на човека оказва върху нея.

География и икономика

Ключови думи

замърсяването на околната среда, Замърсяване на почвата, Замърсяване на въздуха, Замърсяване на водата, Замърсяване на околната среда, промишленост, селското стопанство, транспорт, селище, въздух, вода, почва, човешки, растително масло, канализация, отпадъци, отопление, консумация, търсене на енергия, парников ефект, озонов слой, смог, изкуствена тор, Пластмаса, пестицид, електроцентрала, миграция, екосистема, околна среда, природа, опазване на околната среда, общество, география, производни на суров нефт, биология

Свързани ресурси

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Added to your cart.