Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Свързани ресурси

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси...

Климатът на тайгата

Тайгата се е образувала само в Северното полукълбо и климатът й е...

Пътят на боксита

Бокситът е основната суровина за производство на алуминий. В...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

Ератостен

Още в Древен Египет вече е била изчислена обиколката на Земята. ...

Формиране на въглища

Видеоклипът показва различните стадии в образуването на въглищата.

Added to your cart.