Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Свързани ресурси

Скален цикъл

Скалите са подложени на непрекъснато въздействие от външни и...

Юпитероподобна планета

Четирите външни планети (Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран) нямат...

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Пътят на боксита

Бокситът е основната суровина за производство на алуминий. В...

Слънчево и лунно затъмнение

Когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в права линия, можем...

Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което...

Процесът на физическа и на химическа ерозия

При физическата ерозия скалите само се разпадат на малки парчета,...

Почвата

Почвата е горният рохкав, плодороден слой на земята.

Added to your cart.