Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Свързани ресурси

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на...

Течащи води

Хората винаги са предпочитали да се заселват до реки. Какви са...

Льос

Льосът е седиментна скала, образувана от слабо споени прахови частици.

Клиф (Абразия)

Разрушителната сила на големите вълни може да оформи в някои...

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и...

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Средиземноморски климат

Характерни за средиземноморския климат са горещото, сухо лято и...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се...

Added to your cart.