Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Взаимодействие на водород с кислород

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

гърмящ, водороден газ, кислород, химически, реакция, сдружаване, експлозия, водород молекула, молекула кислород, пренос на топлина, молекула вода, вода, горене, трясък, топлина на изгаряне, газ, димни газове, смес, Неорганична химия, експеримент с избухлив газ, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Added to your cart.