Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Взаимодействие на сили

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при хлъзгане.

Физика и астрономия

Ключови думи

Сила, Триене, статична сила на триене, кинетична сила на триене, разтоварване занасяне, съпротивление при търкаляне, гравитационна сила, повърхност сила, тласък, реакция, Нютон, Съпротивл., Взаимодействие, център на маса, Механика, експеримент, бутилка, ракета, физика, демонстрация

Свързани ресурси

Сцени

Количка с колела

 • сила на тежестта - Приложната точка на силата на тежестта е в центъра на масите на количката. Тази сила е насочена към центъра на масите на Земята и е правопропорционална на масата на количката: увеличението на масата на количката два-три пъти води до нарастване на силата два-три пъти.
 • сила на реакция на опората - Силата, действаща на колелата, е сума от силата на реакция на опората, действаща на 4-те колела по третия принцип на Нютон: действие - противодействие, т.е. е равна на силата на тежестта на количката, поради което тя не се ускорява във вертикално направление.
 • сила на съпротивление - Силата на триене при търкаляне и по-малка от силата на триене при хлъзгане. Затова изобретяването на колелото е толкова ценно. Силата на триене зависи от вида на допиращите/триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск (теглото). Увеличението два или три пъти на теглото на количката води до два-три пъти увеличение на силата на триене. Тази сила действа само по време на движението и е постоянна.
 • теглеща сила - Създава се при изтичането на въздуха от балона по принципа действие – противодействие (трети принцип на Нютон). Насочена е срещу силата на съпротивление. Намалява с намаляването на налягането вътре в балона. Докато е по-голяма от силата на съпротивление, действаща на колелата, количката се ускорява, после започва да забавя движението си и накрая спира.

Количка с колела: действащи сили

 • сила на тежестта - Приложната точка на силата на тежестта е в центъра на масите на количката. Тази сила е насочена към центъра на масите на Земята и е правопропорционална на масата на количката: увеличението на масата на количката два-три пъти води до нарастване на силата два-три пъти.
 • сила на реакция на опората - Силата, действаща на колелата, е сума от силата на реакция на опората, действаща на 4-те колела по третия принцип на Нютон: действие - противодействие, т.е. е равна на силата на тежестта на количката, поради което тя не се ускорява във вертикално направление.
 • сила на съпротивление - Силата на триене при търкаляне и по-малка от силата на триене при хлъзгане. Затова изобретяването на колелото е толкова ценно. Силата на триене зависи от вида на допиращите/триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск (теглото). Увеличението два или три пъти на теглото на количката води до два-три пъти увеличение на силата на триене. Тази сила действа само по време на движението и е постоянна.
 • теглеща сила - Създава се при изтичането на въздуха от балона по принципа действие – противодействие (трети принцип на Нютон). Насочена е срещу силата на съпротивление. Намалява с намаляването на налягането вътре в балона. Докато е по-голяма от силата на съпротивление, действаща на колелата, количката се ускорява, после започва да забавя движението си и накрая спира.

Количка с плазове (шейна)

 • сила на тежестта - Действа на центъра на масите на количката и е насочена към центъра на масите на Земята. Правопропорционална е на масата на количката: увеличаването два-три пъти на масата на количката води на нарастване на силата два-три пъти.
 • сила на реакция на опората - Сила, действаща на плазовете от страна на повърхността. Тя действа по принципа действие - противодействие (трети принцип на Нютон), т.е. е равна на силата на тежестта, затова количката не се ускорява във вертикално направление.
 • сила на триене при хлъзгане - Големината ѝ зависи от вида на триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск: увеличаването два или три пъти на теглото на количката води до увеличаването на силата два или три пъти. Силата действа само по време на движението на количката и е постоянна по големина.
 • сила на триене при покой - Максималната ѝ големина зависи от вида на триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск: увеличаването на теглото два-три пъти води до нарастването на силата два-три пъти. Силата на триене на плазовете при покой и теглещата сила действат в противоположни посоки и големините им във всеки момент са равни, затова количката не се ускорява, а остава в покой.
 • теглеща сила - Създава се от изпускания от балона въздух по принципа действие - противодействие (трети принцип на Нютон). Посоката ѝ е противоположна на силата на триене, големината ѝ намалява с намаляването на налягането в балона. Докато тя е по-голяма от сумарната сила на триене, действаща на плазовете, количката се ускорява, после започва да се забавя и накрая спира.

Количка с плазове: действащи сили

 • сила на тежестта - Действа на центъра на масите на количката и е насочена към центъра на масите на Земята. Правопропорционална е на масата на количката: увеличаването два-три пъти на масата на количката води на нарастване на силата два-три пъти.
 • сила на реакция на опората - Сила, действаща на плазовете от страна на повърхността. Тя действа по принципа действие - противодействие (трети принцип на Нютон), т.е. е равна на силата на тежестта, затова количката не се ускорява във вертикално направление.
 • теглеща сила - Създава се от изпускания от балона въздух по принципа действие - противодействие (трети принцип на Нютон). Посоката ѝ е противоположна на силата на триене, големината ѝ намалява с намаляването на налягането в балона. Докато тя е по-голяма от сумарната сила на триене, действаща на плазовете, количката се ускорява, после започва да се забавя и накрая спира.
 • триене - На движещата се количка действа силата на триене при хлъзгане, на количката в покой - силата на триене при покой в посока, противоположна на теглещата сила. Големината на силата на триене при хлъзгане е постоянна, зависи от вида на триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск. Силата на триене при покой и теглещата сила действат в противоположни посоки и са еднакви по големина. Затова и количката не се ускорява, а остава в покой. Максималната големина на силата на триене при покой зависи от вида на триещите се повърхности и е правопропорционална на нормалния натиск. Ако теглещата сила стане по-голяма от силата на триене при покой, количката се задвижва и вместо сила на триене при покой се появява сила на триене при хлъзгане.

Свързани ресурси

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили нашата представа за вселената.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Балон с горещ въздух (аеростат)

Специален вид въздушен балон, който е запълнен с горещ въздух.

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно падане.

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката, формулирани от сър Исак Нютон,...

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high...

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Added to your cart.