Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра полезни цели.

Свързани ресурси

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Added to your cart.