Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Вятърна електроцентрала

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

География и икономика

Ключови думи

Вятърна електроцентрала, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, , вятър, производство на енергия, Ампераж, вятърна турбина, опазване на околната среда, електрическа енергия, трансформатор, природосъобразен, Енергия, електроцентрала, генератор, социален, география

Свързани ресурси

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Added to your cart.