Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

География и икономика

Ключови думи

водоснабдителна система, питейна вода, комунални услуги, водопроводна мрежа, вододобив, разпределение на водата, потреблението на вода, пречистване на водата, цистерна, водна кула, вода, потребителите, добре (противовес лифт), смукателна помпа, течаща вода, вода от чешмата, подпочвени води, техника, бизнес услуги, обслужване, география

Свързани ресурси

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Added to your cart.