Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Воденица

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати още от Средновековието.

Технологии

Ключови думи

воденица, фрезови зърна, водноелектрически централи, водно колело, воденичен камък, канал, възобновима енергия, река, задвижващи колела, техника

Свързани ресурси

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Horse mill

Machines powered by animals were mainly used in mills, for grinding grains.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Added to your cart.