Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Вода (H₂O)

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички познати форми на живот. В природата се среща в течно, твърдо и газообразно състояние.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

вода, дихидроген оксид, амфотерен, водородна връзка, дипол, полярен, условие за живот, V форма, молекулна форма, Разтвор, сладководен, питейна вода, минерална вода, солена вода, Неорганична химия, молекула, химия

Свързани ресурси

Melting and freezing

During freezing hydrogen bonds are formed between water molecules resulting in a crystal...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на микровълновата фурна.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Molecule exercise II (Polarity)

An exercise about the polarity of molecules.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Added to your cart.