Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да произвеждат вируси.

Свързани ресурси

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Added to your cart.