Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да произвеждат вируси.

Свързани ресурси

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Added to your cart.