Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Вируси

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да произвеждат вируси.

Биология и здравно образование

Ключови думи

вирус, инфекция, капкова инфекция, болест, тютюн мозайка, бактериофаги, ХИВ, грип, СПИН, фаги, капсид (белтъчна обвивка), генетичен материал, ДНК вируси, РНК вируси, ДНК, RNA, липидната мембрана, клетка гостоприемник, спирален, двадесетопръстен, бинален, вирусология, биология

Свързани ресурси

Сцени

ХИВ

 • липидна мембрана - Образува се от мембраната на клетката-гостоприемник. Когато вирусът напусне клетката, той е обвит в част от клетъчната мембрана.
 • повърхностни белтъци - Служат за разпознаване на клетката-гостоприемник и прикрепят вируса към нея.
 • външна протеинова обвивка - Генетичният материал на вируса кодира протеина на двете белтъчни обвивки.
 • капсид
 • генетичен материал - Вирусът на СПИН е ретровирус. Генетичният му материал е РНК, от която в клетката на гостоприемника се синтезира ДНК, която кодира вирусните белтъци.

Вирус на тютюневата мозайка

 • белтъчна обвивка (капсид)
 • генетичен материал - РНК. Генетичният материал във вирусите може да бъде ДНК или РНК.

Бактериофаг

 • глава - Част от капсида (белтъчната обвивка). Формата му е на удължен икосаедър с 20 стени.
 • опашка - Тръбовидна структура, през която генетичния материал се инжектира в клетката-гостоприемник.
 • опашни въси - Служат за прикрепяне на вируса към клетката-гостоприемник.
 • генетичен материал - В най-известните бактериофаги (Т4 и ФХ174) е ДНК, докато в други може да бъде РНК.

Грипен вирус

 • липидна мембрана - Образува се от мембраната на клетката-гостоприемник. Когато вирусът напусне клетката, той е обвит в част от клетъчната мембрана.
 • повърхностни белтъци - Служат за разпознаване на клетката-гостоприемник и прикрепят вируса към нея.
 • белтъчна капсула (капсид) - Генетичният материал на вируса кодира протеина на двете белтъчни обвивки.
 • генетичен материал - В грипния вирус е РНК, докато в други може да бъде ДНК.

Анимация

Дикторски текст

При вирусна инфекция, вирусите инжектират генетичния си материал - ДНК или РНК в клетката-гостоприемник. По този начин те препрограмират метаболизма на клетката-гостоприемник така, че тя да започне да произвежда вируси от собствените си вещества. Вирусите могат да се размножават само в клетка-гостоприемник, тъй като нямат собствен метаболизъм и поради това те не са живи същества.

Бактериофагите са вируси, които заразяват бактерии. След като се прикрепят за нея, вирусите инжектират генетичния си материал в бактерията, която започва да произвежда вируси. Когато напуснат мъртвата бактериална клетка, вирусите заразяват други клетки.

Белтъчната обвивка на грипния вирус съдържа РНК и е обградена от липидна мембрана, която се образува от клетъчната мембрана на клетката-гостоприемник. Грипните вируси се разпространяват в малки капки, отделяни при кашляне и кихане. Когато достигнат дихателните пътища, те инжектират своята РНК в клетките. Клетките-гостоприемници произвеждат нови вируси, които заразяват нови клетки. Инфекцията обикновено е безопасна, но в някои случаи може да се развият животозастрашаващи усложнения. Епидемията от испански грип, причинила смъртта на милиони хора по света след първата световна война, е била причинена от щама H1N1 на грипен вирус А.

Ваксинацията е ефективен начин за предпазване от грип. Поради високата честота на мутиране на вируса се препоръчва ежегодна реваксинация.

Свързани ресурси

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се променя геномът на жив...

"Черната смърт" (Европа, 1347 -1353)

Бактериалното заболяване, познато с името бубонна чума, е една от най-смъртоносните...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.