Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Вируси

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да произвеждат вируси.

Биология и здравно образование

Ключови думи

вирус, инфекция, капкова инфекция, болест, тютюн мозайка, бактериофаги, ХИВ, , СПИН, фаги, капсид (белтъчна обвивка), генетичен материал, ДНК вируси, РНК вируси, ДНК, RNA, липидната мембрана, клетка гостоприемник, спирален, двадесетопръстен, бинален, вирусология, биология

Свързани ресурси

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се променя геномът на жив...

"Черната смърт" (Европа, 1347 -1353)

Бактериалното заболяване, познато с името бубонна чума, е една от най-смъртоносните...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.