Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Vinyl chloride (chloroethylene) (C₂H₃Cl)

Vinyl chloride (chloroethylene) (C₂H₃Cl)

The monomer of PVC.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

винилхлорид, хлороетилен, Алкил халид, халоген, съдържащ органично съединение, ненаситен, винилова група, мономер, полимер, полимеризация, ПВЦ, поливинилхлорид, допълнение, отровен, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Carbon tetrachloride (CCl₄)

Colourless, toxic liquid with a sweet odour.

Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane can be prepared by heating a mixture of methane and chlorine.

Dichloromethane (CH₂Cl₂)

It is produced by treating methane with chlorine gas and used as a solvent.

Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Also known as chloroform, used as a solvent in laboratories, earlier as an anaesthetic.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Added to your cart.