Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Видове геометрични тела 1

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на геометричните тела.

Математика

Ключови думи

Класификация на геометрични тела, Сфера, конусовидни, цилиндрични, пирамида, кубоид, Куб, Права призма, квадратна основа, триъгълна, тела, група, математика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Видове геометрични тела

Въз основа на конкретни примери анимацията представя възможности за определяне на...

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до получаването на различни...

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да...

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Конусовидни тела

Тази анимация демонстрира различни видове конуси и пирамиди.

Ротационни тела (правоъгълник)

Завъртане на правоъгълник около симетричните му оси води до получаването на различни...

Бюрото на Мила

Интерактивна игра с изгледи от различни страни на сложни предмети.

Обем на тетраедър

За да определим обема на тетраедър, използваме изчисленията за обем на призма.

Правоъгълен паралелепипед

Правоъгълният паралелепипед е тяло с шест правоъгълни стени.

Куб

Представянето на елементите на куба, който принадлежи към Платоновите тела, (връх, ръб,...

Цилиндри

В анимацията са представени различните типове цилиндри. Дадена е възможност за...

Призма

Анимацията представя различни видове призми.

Сфера

Съвкупността от всички точки в триизмерното пространство, които са на равни разстояния от...

Съотношение на обемите на подобни геометрични тела

Тази 3D-анимация илюстрира съотношението между уголемяването на размера и увеличаване...

Класификация на геометрични тела 3

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за класифициране на...

Класификация на геометрични тела 4

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на тела.

Групиране на геометрични тела 2

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Conic sections

The conic section is a plane curve that is created when a right circular cone is...

Euler's polyhedron formula

The theorem formulated by Leonhard Euler describes one of the basic properties of convex...

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one...

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the...

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Added to your cart.